Buch & Holm er ny distributør for Danmark og Sverige

Ny dansk og svensk distributør

Vi har igennem mange år udviklet og tilpasset vores system til at imødekomme netop de behov og krav, som stilles på danske hospitalers og vi har i dag en komplet platform af hardware/IT-system til alle former for teknisk overvågning, som f.eks. temperatur, lufttryk og gasser, samt til styring af inventar og senge.
Udviklingen er i høj grad sket i samarbejde med hospitalernes tekniske afdelinger og ikke mindst nøglepersoner ude på de forskellige afdelinger.

Som led i vores strategi om at udbrede kendskabet til fordelene m...
Læs mere

Ny vej til besparelser og mere tid til patienterne

Hent artiklen her

To af de største udfordringer på hospitalerne i det offentlige sundhedsvæsen er økonomi og manglende tid til patienterne. Det er sjældent, at begge dele kan tilgodeses på en gang, men det er faktisk tilfældet med et nyt tilbud om automatisk temperaturovervågning på abonnement tilpasset medicinskabe og øvrige køleog fryseinstallationer på hospitaler og laboratorier.

Manuel aflæsning på bekostning af personale og pati...
Læs mere

Sider