Temperaturovervågning - Fra pligt til hjælp med professionelt udstyr

Hent artiklen her

Automatisk overvågning rigtig anvendt skaber det værdi for hospitalerne
Kravene til kontrol og dokumentation i sundhedsvæsenet er vokset betydeligt inden for de seneste år. Hidtil har det været set som endnu en resourcekrævende opgave, at skulle sikre aflæsning og opbevaring af data. Men heldigvis har kravene affødt udvikling af helt nye automatiske overvågningssystemer, som rigtig anvendt, kan sikre skabe værdi på hospia...
Læs mere

Nyt intelligent overvågningssystem sparer penge og frigiver tid til det faglige arbejde

Hent artiklen her

Behovet for teknisk overvågning er steget kraftigt
Behovet for teknisk overvågning er steget kraftigt i de seneste år. Dels som følge af øgede krav i forbindelse med akkreditering, men også fordi hospitalerne og medicoindustrien i dag opbevarer store mængde dyr medicin foruden vævsprøver og andet uerstatteligt materiale. Begge dele er forbundet med ufravigelige krav til opbevaring og håndtering, og nedbrud af f.eks. ...
Læs mere

Sider