I-Tavle er et nyt informationssystem der skaber overblik og mindsker administrationen

Hent artiklen her

Udsprunget af behov for overblik og mindre administration
For at sikre, at man bruger ressourcerne bedst muligt og samtidig reducere administrative rutiner, har man i Teknisk Afdeling på Hvidovre Hospital udviklet et helt specielt registrerings- og informationssystem, kaldet I-Tavlen.
I spidsen for projektet står maskinmester Bjarne Tjørnelund Andersen, som peger på en række væsentlige forhold, som I-Tavlen løser i d...
Læs mere

Ny generation overvågningssystem baseret på Big Data

Hent artiklen her

Umiddelbart ligner det nye Logit det kendte og velfungerende overvågningssystem, som igennem en årrække har været i brug på en adskillige af landets største hospitaler. Men bagved har det undergået en fundamental omlægning, som har fremtidssikret det, også til brug på hospitaler, der først tages i brug om 10-12 år, og samtidig bragt systemet i en klasse for sig selv. Grundpillerne hedder Big Data, ny teknologi og brugen af APPs ti...
Læs mere

Sider