iTavle ressourcestyring

iTavle ressourcestyring

”iTavle” fra Logos Logit er et værktøj, der har til formål at vise information om aktuel tilstedeværelse af arbejdsressourcer.

Det sker gennem en dynamisk listevisning af medarbejdere og eksterne leverandører, på såkaldte ”Informationstavler, som er centralt placerede web-monitors.

Tavlerne viser, hvilke håndværkere og dermed hvilke ressourcer, der er til stede på f.eks. et hospital eller på en given lokation.

Registrering sker med brug af en registreringsskærm med kortlæser, der læser stedets almindelige adgangskort (Mifare eller RFID kort) ved ind/udgange.
Det gør det tilmed nemt for den enkelte håndværker, der ikke skal vente på en manuel registrering.

Der er stor fleksibilitet med hensyn til indholdet af skærmbilledet, både hvilke informationer der skal vises, i hvilken rækkefølge det vises samt hvordan det præsenteres.

Alle visning opsamles desuden i en database, så man finde tilbage til løsning af diverse opgaver.

Hvis du er interesseret i at læse mere om iTavle, så har vi skrevet en artikel her
Gå tilbage til produkter